Paperezkoak - Azken Alea
Laster baten

Enpresetarako EusGara zerbitzua abian da barriro

Arratiako enpresetan euskeraz behar egiten lagunduteko sortu zan EusGara proiektua, Arratia euskaldunagoa egiten eta euskerea enpresearen garapenerako lagungarria izateko. Zerbitzuak, beste batzuen artean, itzulpen zerbitzuak edo taldeak motibetako saioak eskaintzen ditu. Pandemia dala-eta, itxialdiaren ostean, abian da barriro proiektua, zerbitzuak egungo egoerara egokituta.
Euskerea erabilteak enpreseari bentaja handiak emoten deutsaz Andoni Solorzano eta Miren Madariaga proiektuaren koordinatzaileen arabera. Izan be, bertako merkadua izan ezkero, bezeroen beharrai erantzuten jakie, eta kanpoko merkadurako lan egin ezkero, bereizgarri bat emoten deutso enpresa horreri munduan dagozan gainontzeko miloeka enpresen aurrean. Baita historia bat, komunidade bat eta lan egiteko era bat be.

Euskaraldia enpresan sustatzeko laguntzea
EusGarak enpresetan euskeraz behar egiteko, debaldeko zerbitzu teknikoa eskaintzen dau. Hizkuntza aholkularitzea, zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza hobetuteko aukerak, diganostikoa eta aurrera begirako proposamenak, itzulpenak, zuzenketak, euskerazko baliabideak, lantaldeak motibetako saioak, Euskaraldia enpresan sustatzeko laguntzea eta dirulaguntzen eta ziurtagirien gaineko informazinoa emoten dabe, besteak beste.

Jaien ordez kultur ekintzak

Lemoako jaiak izaten dabe protagonismo nagusia garagarrilean, auzuneetako jaiakaz batera. Aurten, COVID-19aren pandemia dala-eta, jaien ordez, kultura ekintzak antolatuko ditue udalak eta alkarteak: formato txikiko kontzertuak, antzerkiak, kalejirak... beti be aforo mugatua eta osasun neurriak hartuta eta, gehienetan, egitarauak publiko egin barik, jentetzak saihesteko.
Hilaren amaierako Lemoako saninazioez gainera, auzune eta ermita inguruetan, hile osoan zehar ospatuten dira jaiak: santomasak, sankristobalak, santamañeak, sansegismundoak, madalenak, santiagoak, santaanak eta saninazioak, hain zuzen be.
Lemoak jaiak online ospatuko ditue. Hilaren 31n, 12:00etan emongo jakie hasikerea Udaleko plataforma digitalean txupinazo eta pregoiagaz; eta 22:00etan, Txapelpunk taldearen kontzertua egongo da. Hurrengo egunean, 17:00etan, Play-back erakusketea eta 22:00etan, La Topadora taldearen kontzertua. Honeek dira momentuz baieztatuta dagozan ekintzak.

Zeanuriko txapelketak
Jaien ordezko kultura ekintzen barri emoteko, Zeanuriko Udalak, kartel lehiaketea antolatu dau. Parte hartzeako Zeanurikoa izan behar da. Sari bi egongo dira: 14 urte arteko irabazlearentzat, 100 euroko bonoa eta nagusientzako euskal produktuen otzara bat. Kartelean, Zeanuriko Andra Mari kulturalak 2020, abuztuaren 13tik 16ra testua agertu behar da derrigorrez eta proiektuak garagarrilaren 10era arte aurkeztu daitekez udaletxeko erresgistroan edo harrera@zeanuri.eus helbide elektronikoan.
Abuztuaren 10era arte, Zeanuri Loran III. Txapelketea jokatuko da. Atal bi izango ditu: pisuetako balkoiak eta etxeetakoak. Herriko etxe eta pisu guztietako balkoiak begiratuko ditue epaimahaikoak. Pisu bateko balkoirik politenak 200 euroko saria jasoko dau eta bigarrenak 100 euro. Etxeetakoak be sari bardinak jasoko dabez.

Areatza eta Lemoako ugerlekuak zabalik egoera barrira egokituta

Garagarrilaren 1ean zabaldu dabez ugerlekuak eta abuztuaren 30ean zarratuko dabez Areatzan eta 31n Lemoan. Piszinetara bonoagaz bakarrik sartu ahal izango da: ez da eguneko sarrerarik salduko. Erreserbea bezperan egin behar da eta goizeko edo arrastiko txandea aukeratu. Egun berean ezingo da joan goiz eta arrastiz.
Hainbat neurri hartu ditue Areatza eta Lemoako Udalak, piszinen erabilerea COVID-19ak eragindako egoereari egokitzeko. Aforoak murriztu egin ditue eta distantzia neurriak eta higiene neurriak handitu. Holan, berbarako, aldagelak eta armairuak zarratuta egongo dira.
Areatzan, hamakak erabiltea galazota dago, sartzeako maskarea ipinita joan beharko da bakotxari jagokon lekura heldu arte eta sarreran hidrogela hartu eta tenperaturea hartuko jakie erabiltzaileai. Tabernea ez da zabalduko.
Aforoari jagokonean, Areatzako berdegunean, gehienez 280 espazio egongo dira. Uretan, ugerleku txikian 40 ume gehienez eta handian 50 persona batera egon daitekez. Lemoako instalazinoetan barriz, 224 persona egon daitekez; ugerleku txikian 7 ume eta jagoten dauan persona nagusi bat ume bakotxeko. Ugerleku handian 75 persona egongo dira gehienez. Uretan ezin da egon ordubete baino gehiago.

Espazioak markauta Areatzan
Areatzako piszinetako berdegunean, espazioak markauko dira eta bakotxean, bizikidetza unidade bat egongo da. Zirkulu honeetako eukierea gehienez 4 personakoa izango da, baina bost kideko familiak espazio handiagoak izango ditue.
Espazio batetik bestera joateko maskara jantzi beharko da eta berdegunean olgetan egitea galarazota dago. Ugerleku ertzean egotea be galarazota dago eta umeak jagoten dagozan helduak ugerleku barruan egon beharko dira. Uretan ezin da pelota edo jostailurik sartu.

Edadekoak erreserbea takillan
Denporaldi osorako abonoa erosi beharko da eta joan gura dan egunaren bezperan hartu txandea. Txanda bakarra hartu ahal izango da egun bakotxean, goizez edo arrastiz. Areatzan abonoa egiterakoan helbide elektronikoa emon behar da eta hara bialduko dabe txandea hartzeako pasahitza. Lemoan Udalaren webgunean egin behar da erreserbea eta emailez jasoko da baieztapena. 65 urtetik gorakoak txandea lehiatilan eskatu daikie.

Udalak ipinitako Gueñes-Itsaso goi-tensinoko linea kautelaz geratzeko eskakizunak ezetza jaso dau

Red Electric Española (REE) enpresea Gueñes-Itsaso goi-tensinoko linea egiteko hainbat torre eregiten hasi da.

Igorreko Udala proiektu honen kontra agertu da hasikeratik, "ez da bidezkoa, ez da legala eta ez dau kontuan hartzean sai zuria" dino Illart Gumuzio alkateak. Horregaitik, hau geldituteko bitarte administratibo guztiak agortu ostean, bide judizialera jo eban Udalak, kautelaz obra guztia geratuteko eskatuz. Justu "alarma egoerearen aurretik", bere eskakizuna ez zala onartu jakin eban Igorreko Udalak.
REEk 2018ko zemendian jaso eban Espainiako Ministro Kontseiluaren baimena, 400 kV-ko energia garraiatzeko zirkuitu bikotxeko Gueñes-Itsaso linea proiektua "interes orokorrekoa" dala argudiauta. Igorreko Udalak, lan horreek, Bizkaiko Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko 422/2020 Foru Agindua aintzat hartu barik egiten dabilzala salatu dau.
Izan be, goi-tensinoko lineak, ingurumena babesteko baldintzak bete behar ditu. Eskumena Foru Aldundiaren da eta azterketea egin ondoren, ondorioztatu eban, Igorre eta Lemoa arteko sai zuriaren habiagintza eremuari kalte egiten deutsala goi-tensinoko lineak, eta ebatzi eban baimenik ez emotea REEri horretarako. Aprilaren 30ean, REEk Agindu Foralaren kontrako errekursoa sartu eban.
Igorrebasoko inguruan "sai zuriak habia barri bat egin dauala emoten dau. Eta, urtero lez, geugaz izango dogu urrietararte" dino alkateak.

Obrak hasita
Gueñestik Zollora ia guztia eginda dago. Gurean urte hasikeran hasi ziran torreak egiten, Igorrebason (Igorre) eta Artandan (Zeberio). Konfinamentuan, erritmo arinean ibili dirala dino Gumuziok. "Igorren Igorrebason egin dabe torrea. Sai zuriaren habia beste aldean dago: Urkuzu, Garamendi, Arlanpe... inguru horretan. Torrea egun batetik bestera egin eben. Oso prisa handiagaz dabiz egiten".
Goi-tensinoko lineak herritarren desadostasuna izan dau hasikeratik. REEk 2009an aurkeztu eban aurreproiektua eta 2011n, hainbat udalek, Igorreko Udala tartean, alegazinoak eta alternatibak aurkeztu ebezan: ingurumenari jagokozan alegazinoak, etxebizitzai distantziak, urigintza aldetiko eraginak... Ingurumenaren gaineko txostenak egin ebezan erakundeak eta herritarrak, eta proiektua geldirik egon zan 2017ra arte. Gero, "onura publikoko" lan moduan izentau eban Espainiako Gobernuak eta obrak egiten hasteko baimena emon. Goi-tensinoko linea ez egiteko bide administratiboak agortu ostean, Igorreko Udalak bide judizialera jo eban.
Urtaileko Foru Aginduak sai zuriaren habiagintza eremuan ezin dala goi-tensinoko linearik egin dino. Arrankudiagako alkate dekretu batek lortu dau hango obrak geratutea. Igorrekoak, Foru Aginduak obrak guztiz gelditutea lortzean ez badau, espero dau prozesu judizialak gelditutea.

Gizarte arazoai erantzuteko sortu dabe Batu Elkarlaguntza Sarea

Zeberioko hainbat lagunek, Hego Uribe eskualdeko beste herri batzuetako kideakaz batera Batu Elkarlaguntza Sarea sortu dabe. Helburua, krisi honek eragin dituan gizarte arazo larriai erantzuna emotea da, ikuspegi feminista batetik.
"Garai ilunak" datozala uste dabe alkarteko kideak: "2008ko krisiaren golpea asimiletan gengozan honetan, krisi barria dogu ate joka eta esperientziak erakutsi deusku nok ordaintzen dituan kalte ordainak, herri langileak hain zuzen". Gauzak holan, bide bakarra antolakuntza dala dinoe, "herriak bakarrik salbau daikelako herria".
Horregaitik, mundu justuago bat eregi gura dabe, klase egiturea, patriarkadua eta errazismoa gaindituta; horreek dira-eta, arazo sozialen oinarria.

Etxea eta jana
Lantalde bik landuko ditue ildo nagusiak: etxea eta elikadurea. Etxebizitza sareak laguntza eskaintzen deutse alokairua edo hipotekea ordaindu ezin dabenai, baina baita tratu txarrak jasoten dabezanai be. Jatekoa eta oinarrizko produktuak ordaindu ezin dabezanai lagunduteko barriz, Subete Elkartasun Biltegia sortu dabe.
Eurekaz hartu-emonetan jartzeko batuelkar@gmail.com helbidera edo 654 821 486 telefonora deitu daiteke.

Umeentzako jolasak

Oingo udarako, udalak jolasak prestatu ditue herrian geratzen diran umeentzat. Artean, Udan Jolasean programea ipiniko dabe martxan garagarrileko martitzenetan. Umeak, edadearen araberako txanda bitan parte hartu ahal izango dabe eurentzat antolatutako tailerretan; 11:00etan 5 eta 8 urte bitartekoen txandea izango da eta 12:30etik 14:00etara, 9 eta 12 urte artekoena. Tailerrak plazan edo frontoian izango dira. Aurreko barikua baino lehenago emon behar da izena udaletxean eta maskarea erabili behar da.
Lemoan, bagilaren 29an hasita garagarrilaren 24ra arte, egunero ekintza bat prestatuko dabe Kalea hartuz 2020ko Uda izeneko programan. Ekintzak, partaide "bakotxak gura dauan momentuan egin ahal izango dau, adibidez ginkana bat herritik zehar edo jolas erraldoi bat Lemoako parke desbardinetan" azaldu dabe Udaletik sare sozialetan. Jakiteko zein ekintza dagoan herrian modu bi dagoz. Bata, Udalak ipiniko dituan paneletan begiratzea da, eta bestea, Udaleko Facebook-ean agertzen dan esteka baten sartu eta agertzen dan inprimakia betetea da. Holan, egunero WhatsApp edo email-en bidez ekintzaren informazinoa bialduko deutsie erabiltzaileari.

Herriko merkataritzea bultzatzeko bonoak atera dabez Udalak eta AMEk

Itxialdiaren ostean, inoz baino beharrezkoagoa da urtero martiaren inguruan Igorreko Udalak eta AMEk antolatuten daben bono kanpainea. Aurten, atzeratu egin behar izan dabe baina bagilaren 15etik aurrera erosi ahal izango dabez bonoak Igorren erroldatuak eta 22tik aurrera gainontzekoak.
1.000 bono-denda egongo dira salgai. Bonoak 20 euroko prezioan erosi daitekez Sabadell Guipuzcoano bankuko Igorreko bulegoan, astelehenetik barikura 09:00etatik 11:00ak arte. Persona bakotxak gehienez hiru erosi ahal izango ditu. Bonoak, 25 euroko balioa izango dabe kanpainan parte hartzean daben Igorreko 46 dendetan. Erosterako orduan NAN agiria aurkeztu beharko da eta ezin izango dira hiru bono baino gehiago erosi NAN bakotxeko.
Garagarrilaren 15era arte erabili ahal izango dira bonoak.

Gaztetxeak ekin deutsie kultur ekintzai

Konfinamentuan eta "normaltasun barria" deitutako honetan ezarritako neurriak, suntsitu egin dabe panorama kulturala. Jai, jaialdi eta ekitaldi gehienak bertan behera geratu dira, eta antolatu diranak, hainbeste neurrigaz guztiz desitxuratu, kasu askotan. Panorama horregaz, kultura programazino barik, kulturatik bizi diran artista eta profesionalen egoerea, larria da. Akaso horregaitik, langile honeen bizimodua ateratzeko eskubideari eta jentearen, batez be jente gaztearen, musika, arte eta kirol egarriari urtenbide bat emoteko, Gazte Asanbladak kultur egitarauak prestatzeari ekin deutsie.

Antzerkia, kontzertua eta ikastaroa Kiñun
Barrea eta harridura ekarriko dauan antzezlana antolatu dabe Igorreko Gaztetxekoak. Ismael Pereira igorreztarra, Iñaki Maruri eta Mitxel Santamariaren Impro-Komeryak 2020ko Donostiako Poltsikoko Antzerki Jaialdian aurkeztu zan eta "proposamen barria, barritzailea eta beharrezkoa" moduan aurkeztu eben egileak orduan. Umorezko inprobisazino ekitaldi hau ikusteko aukerea garagarrilaren 3an, 21:00etan, egongo da Igorreko Kiñu Gaztetxean.
Hurrengo barikurako, kontzertua antolatu dabe. Uckaia eta Suger rock talde arratiarrak joko dabe Gaztetxean. Pandemiaren osteko lehen kontzertua dala eta kulturea bultzatzeko sasoia dala dinoe antolatzaileak. Ekitaldi bietan, sarrerearen prezioa borondatezkoa izango da.
Torontileren eskutik serigrafia ikastaroa be antolatu dabe Gaztetxean garagarrilaren 7, 9, 14 eta 16rako. Saio biko ikastaroa, hiru saiokoa edo laukoa egin daiteke, 50, 65 eta 75 eurotan hurrengoz hurrengo. Eskolak 18:00etatik 21:00etara izango dira eta izena aldez aurretik emon behar da torontile@gmail.com helbidean edo 622 390 883 telefonoan.

Karabien zinea
Zinezaleen abstinentzia sindromea apur bat baretzeko asmoa dakarre Harriketarrak Gazte Asanbladakoak, Karabie Gaztetxe atzeko futbol zelaian montau daben zinean. Pelikulea ikusteko ikusle bakotxak bere aulkia eroan behar dau.
Itxialdia, konfinamentua eta gizartearen jokaerea holango egoeretan daukie gaitzat Lemoan ikusi ahal izango diran filmok.
Emonaldiak bagilaren 25ean ziran hastekoak. Lehenengoa, Aupa Etxebeste! zan, gaur egungo egoeran, umorezko klabean, konfinamentua iragarri eban pelikulea dala esan leiteke. Halanda be, eguraldia dala eta zehaztu barik dagoan egun batera atzeratu eben pelikulea. Garagarrilaren 2an, barriz, Galder Gaztelu-Urrutiaren El hoyo 2019ko filma egongo da ikusgai. Pelikuleak hainbat sari jaso dauz eta distopia batek arlo politiko, sozial eta erlijiosoan, besteak beste, daukan eragina erakusten dau. Zientzia-fikzinoa eta alegoriaren artean dagoala esan lei.
Amaitzeko, hilaren 9an, Shutter Island AEBko eroetxe baten girotutako thriller-a egongo da ikusgai. Emonaldiak 22:00etan dira.

Begitu  
Herriak
Kulturea
Kirolak
Begitandu
Begitu eta Zertu
Geure produktuak
Argazki eta bideoak
Zerbitzuak
Estekak
Begitulagunen txokoa
Hartu-emonetarako
Harpidetzak
Agendea
Iragarki laburrak
Inkesta
ZERTU Kultur Elkartea
Herriko Plaza 24, 48142 Artea
Telefonoa: 946 317 314

begitu@topagunea.com
Diseinua eta programazinoa: AIKOX INFORMÁTICA Y PUBLICIDAD