Bai. Konbentzimentu osoz (9 erantzun) 39,13 %
Bateri behintzat eusten deutsat (10 erantzun) 43,48 %
Ez. Lehenengo astean ahalegindu nintzan baina gero betikora bueltau naz (3 erantzun) 13,04 %