Bai. Konbentzimentu osoz (3 erantzun) 42,86 %
Bateri behintzat eusten deutsat (4 erantzun) 57,14 %
Ez. Lehenengo astean ahalegindu nintzan baina gero betikora bueltau naz (0 erantzun) 0 %