Bai. Konbentzimentu osoz (9 erantzun) 40,91 %
Bateri behintzat eusten deutsat (9 erantzun) 40,91 %
Ez. Lehenengo astean ahalegindu nintzan baina gero betikora bueltau naz (3 erantzun) 13,64 %