Bai. Konbentzimentu osoz (6 erantzun) 54,55 %
Bateri behintzat eusten deutsat (5 erantzun) 45,45 %
Ez. Lehenengo astean ahalegindu nintzan baina gero betikora bueltau naz (0 erantzun) 0 %